Konkurrenceregler

Hvem kan deltage
Konkurrencen er for musikere i aldersgruppen til og med 20 år, som bor i eller modtager undervisning i disse kommuner: Odsherred, Kalundborg, Holbæk, Slagelse, Sorø, Lejre, Roskilde, Greve, Solrød, Køge, Stevns, Bornholm, Ringsted, Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Næstved og Faxe.

Konkurrencen afholdes inden for tidsrummet kl. 10-18 alle 3 dage.
Du kan tilmelde dig som solist eller som kammermusikgruppe.
Kammermusikgrupper tilmelder sig ved, at hvert medlem tilmelder sig på hjemmesiden.
Der må max. være 6 personer i ensemblerne indenfor de relevante aldersgrupper.
Kammermusikgrupper placeres i aldersgruppe efter ældste deltager.

Antal deltagere
Der er plads til ca. 50 solister/grupper pr. konkurrencedag.

I tilfælde af for mange tilmeldte, forbeholder arrangørerne sig ret til at vælge blandt de tilmeldte, eller henvise til en af de andre konkurrencedage, for at få så bred en repræsentation som mulig.

Solister kan medbringe akkompagnatør (fx. klaver/cembalo/guitar). Derudover må læreren ikke spille med. Der forefindes et godt flygel på konkurrencestedet, og der vil blive stillet flere opvarmningslokaler til rådighed.

Akkompagnatør og opvarmning
Solister kan medbringe akkompagnatør (fx. klaver/cembalo/guitar), derudover må læreren ikke spille med. På dagen udleveres opvarmningsplan til alle deltagere.

Aldersgrupper

Gruppe A
Op til 11 år (ikke fyldt 12 år på konkurrencedagen)
Spilletid max. 4 minutter

Gruppe B
12 – 14 år (ikke fyldt 15 år på konkurrencedagen)
Spilletid max. 5 minutter.

Gruppe C
15 – 17 år (ikke fyldt 18 år på konkurrencedagen)
Spilletid max. 6 minutter.

Gruppe D
18 – 20 år (ikke fyldt 21 år påkonkurrencedagen)
Spilletid max. 7 minutter.

Bedømmelse
Et panel af professionelle musikere forestår bedømmelsen. Musikere fra Ensemble Storstrøm er gennemgående dommere. Dommerne udpeger et antal deltagere, der tilbydes at medvirke ved vinderkoncerter med Ensemble Storstrøm.
Alle deltagerne modtager en skriftlig udtalelse fra dommerne med ros og gode råd, et diplom samt frokostforplejning. Deltagerne placeres med en 1., 2. eller 3. pris af dommerne. Hvis man ikke ønsker at få en indplacering, men blot udtalelsen, giver man besked om det kort tid før konkurrencedagene.

Tilmelding
Tilmelding sker via dette link: https://grevekulturbase.nemtilmeld.dk/36/
Tilmeldingsfrist er fredag den 2. februar 2024.
Deltagere kan blive henvist til andre konkurrencedage hvis der er for mange tilmeldte til en af dagene.

Deltagerbetaling
Det er gratis at tilmelde sig Unge Spiller Klassisk.
Ved eventuel framelding kontaktes konkurrenceledelsen.