Facts om Unge Spiller Klassisk

Hvad er Unge Spiller Klassisk (USK)?

Unge Spiller Klassisk er en konkurrence for børn og unge til og med 20 år, der spiller klassisk musik på en Musik- eller Kulturskole i Region Sjælland eller bor i Region Sjælland.

Unge Spiller Klassisk som idé er udviklet i musikskolesamarbejdet i det gamle Roskilde Amt tilbage i 2003-2004. Efter Kommunalreformen i 2007, udbredtes USK til de to andre tidligere amters område, og er siden da en fast årlig begivenhed på tre forskellige musikskoler i regionen. Unge Spiller Klassisk finansernes af regionens musik- og kulturskoler og er organiseret som et fællesprojekt. Formålet med samarbejdet omkring projektet er at understøtte og hjælpe hinanden med den kerneopgave, som hver musikskole står overfor at skulle løse: at skabe – og nyskabe – musiske rammer og fællesskaber.

Hensigten med Unge Spiller Klassisk er, at elever i alle aldre og på alle niveauer mødes i og omkring musikken. Unge Spiller Klassisk er et fællesskabsstyrkende tiltag, der søger at understøtte den klassiske musik – og de børn og unge, der spiller. Over tre konkurrencedage i det tidlige forår spiller gennemsnitligt 100-120 børn og unge som solister – og i ensembler. USK-deltagerne spiller for et dommerpanel af professionelle musikere – men vigtigst af alt spiller de for hinanden og det altid talrige publikum. Som afslutning på Unge Spiller Klassisk udvælges hvert år otte særlige talenter fra konkurrencedagene til at skulle på turne med Ensemble Storstrøm samme efterår.

Værdier og pædagogisk metode

De pædagogiske metoder og værdier, der gennem de seneste mange år er udviklet i Unge Spiller Klassisk og stadig udgør fundamentet, er bl.a. karakteriseret ved

  • Unge Spiller Klassisk er mere et musikalsk mødested end en (talent)konkurrence.          USK er en af de få mødesteder i den klassiske musik, hvor børn helt ned til syvårsalderen spiller i samme rammer, som de unge musikere. I USK rammerne kan deltagerne altså møde både venner og forbilleder – og forbilleder kan blive til venner. Det er en konkurrence, hvor konkurrencebegrebet i traditionel forstand slet ikke er det afgørende, for USK handler ikke blot om priser og talent(udvikling), men om at sætte rammerne for, at alle med interesse for klassisk musik har mulighed for at mødes og udvikle sig i et fagligt og socialt inspirerende og levende miljø – uanset udgangspunktet.
  • Unge Spiller Klassisk er muligheden for at få uvurderlige kommentarer på sit spil – uanset hvor i processen deltageren befinder sig. I Unge Spiller Klassisk får hver deltager, udover en 1., 2. eller 3. pris, et diplom med personlige kommentarer fra alle tre dommerne, der med både faglighed og en kærlighed til musikken sætter ord på deltagernes spil. Disse ord vil resten af året kunne bruges til selvudvikling – og bringes ind i musikskolelokalet, hvor eleven med sin lærer kan fortsætte den faglig musiske og kunstneriske udvikling. Dermed er Unge Spiller Klassisk ikke kun ’en engangsforestilling’, men en konkurrence, der hele året kan inspirere, igangsætte og fastholde deltageren i den klassiske musik. I dommerkommentarerne og prisoverrækkelsen er blikket rettet mod både det menneskelige, det musiske, det kreative og det håndværksmæssige hos deltageren.

Unge Spiller Klassisk udgør også rammen for de særlige talenter. Unge Spiller Klassisk er også stedet, hvor særlige talenter har mulighed for at prøve sig selv af, og disse kan spejle sig i deres egen læringskurve år efter år. Og selvom en deltager har spillet sig til en 1.pris, kan der i dommerkommentarerne altid findes spændende udviklingspotentiale og steder at finpudse. Dertil kommer muligheden for at spille sig til ekstrapræmien – at komme på turne med Ensemble Storstrøm. Ved mødet med de professionelle musikere i vindertournéen for de dygtigste i hvert års konkurrence, formår USK også at favne og understøtte den meget målrettede og dedikerede unge talentmasse, som naturligvis også findes i Region Sjælland.

  • Unge Spiller Klassisk skaber og understøtter relationer i et lille miljø. Deltagerne i Unge Spiller Klassisk får en unik mulighed for at mødes med andre børn og unge med samme interesse for den klassiske musik fra de omkringliggende musik- og kulturskoler. Dette regionale netværk muliggør fremtidige sammenspilskonstellationer og så styrker det oplevelsen af, at eleven er en del af et større fællesskab – altså styrkes både den sociale og den musikalske udvikling.
  • Unge Spiller klassisk – den første scene. Da Unge Spiller Klassisk er opdelt i fire forskellige aldersgruppe, og dermed rummer børn helt ned til 7års alderen, vil konkurrencen formegentligt også udgøre én af de allerførste sceneoptrædener for flere af deltagerne. Dermed er Unge Spiller klassisk med til at skabe børn, der både tør og kan stille sig op på en scene og spille for et publikum. Samtidig indbyder konkurrencedagene til, at barnet øver sig særligt – arbejder henimod noget samt at forældrene har mulighed for at opleve og støtte barnet på scenen.

Kønsfordeling

I alle årene med Unge Spiller klassisk har vi oplevet en lige kønsfordeling på konkurrencedagene.

Organisering og økonomi

Unge Spiller Klassisk er organiseret med en konkurrenceleder, en kommunikationsansvarlig og lokale koordinatorer på konkurrencedagene. På de enkelte musikskoler er også engagerede musikskoleleder, lærere, forældre og frivillige tilstede.

Udgifterne til USK dækkes af alle Musik- og Kulturskolerne i regionen efter en solidarisk fordelingsnøgle.

Ensemble Storstrøm er en væsentlig samarbejdspartner, som stiller 2 dommere til rådighed på de 3 konkurrencedage og hele ensemblet som orkester for de 6-7 solister, der udvælges til en tourné med Ensemblet rundt i Regionen i september måned. Alle kommuner besøges hen over tid, og får hermed en gratis koncert, som kan bruges til at promovere sin egen Musik- og Kulturskole.